FMJ - NISZCZENIE DOKUMENTÓW - szybko i profesjonalnie - Firma Michułka Jerzy Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

FMJ - NISZCZENIE DOKUMENTÓW - szybko i profesjonalnie

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - szybko i profesjonalnie

proces niszczenia dokumentów

KLASY TAJNOŚCI NISZCZENIA DOKUMENTÓW

Profesjonalne niszczenie dokumentów musi się odbywać według normy DIN 66399 na profesjonalnej maszynie spełniającej normy UE,
oraz polskie wymogi niszczenia dokumentów I, II, III i IV klasy tajności.

I stopień tajności: materiały ogólne; korespondencja
Szerokość paska: 12mm

II stopień tajności: dokumenty wewnętrzne
Szerokość paska: max 6mm

III stopień tajności: dokumenty poufne
Wymiar ścinki: max 4x80mm

IV stopień tajności : dokumenty tajne
Wymiar ścinki:  max 2x15mm

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - PROCEDURY I PRZEBIEG PROCESU

PROCES NISZCZENIA DOKUMENTÓW W NASZEJ FIRMIE PRZEBIEGA W 5 FAZACH:


1. Zgłoszenie odbioru dokumentów
Po zgłoszeniu odbioru dokumentów przez Klienta (z 1-2 dniowym wyprzedzeniem), następuje przyjęcie zamówienia i jego udokumentowanie. Tworzony jest harmonogram terminu odbioru oraz plan trasy. Wystawiane są protokoły zdawczo
odbiorcze. Wydanie protokołów wraz z plombami i harmonogramem z zaplanowaną trasą jazdy konwojentowi magazynierowi odbywa się za pokwitowaniem.

2. Odbiór dokumentów do zniszczenia
Dokumenty odbierane są z siedziby Klienta za pomocą worków plombowanych plombami jednorazowego użytku o niepowtarzalnych numerach, których wykaz znajduje się na protokole zdawczo
odbiorczym. Zleceniodawca otrzymuje kopię w/w protokołu.

3. Przewóz dokumentów
Dokumenty wydane przez Klienta do zniszczenia konwojowane są do siedziby naszej firmy  i umieszczane w bezpiecznym magazynie do czasu przekazania do zniszczenia.

4. Niszczenie dokumentów
Dokumenty poddane są procesowi niszczenia za pomocą niszczarki przemysłowej, która dokonuje cięcia i szarpania na ścinki o wielkości 4x80 mm. Niszczenie jest nagrywane na wewnętrzną, roboczą płytę CD od momentu ukazania plomby, poprzez cały proces dozowania dokumentów o niszczarki, aż do momentu opróżnienia worka.

Istnieje również możliwość przekazania płyty CD z procesu niszczenia lub obecność przedstawiciela klienta podczas niszczenia.

5. Zakończenie zlecenia
Fakt zniszczenia dokumentów odnotowywany jest na protokole zdawczo-odbiorczym i przekazywany do biura, gdzie wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia, a następnie faktura zakańczająca cała usługę.

Powstałe ścinki po opróżnieniu niszczarki są przekazywane do dalszej utylizacji i odzysku we współpracującej z nami firmie recyklingowej.

  Cała usługa skonstruowana jest prosto, profesjonalnie i bezpiecznie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, naszą usługę niszczenia dokumentów oferujemy w trzech wariantach, których specyfikację opisaliśmy tutaj.

Zajmujemy się również niszczeniem zużytych komputerowych dysków twardych i innych nośników informacji, a opis usługi zamieściliśmy tutaj.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego