FMJ - NISZCZENIE DOKUMENTÓW - warianty usługi - Firma Michułka Jerzy Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

FMJ - NISZCZENIE DOKUMENTÓW - warianty usługi

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - warianty usługi

zaplombowany worek z dokumentami

WARIANT WYKORZYSTUJĄCY WORKI ARCHIWIZACYJNE OBEJMUJE:
- dostarczenie worków i plomb numerycznych do Klienta
- pakowanie dokumentów (nie wymagają usuwania części metalowych lub
  plastikowych) mogą być w segregatorach, które oddajemy po wykonaniu usługi
  na życzenie Klienta;
- plombowanie worków w obecności Klienta
- sporządzenie protokołu z odbioru worków
- transport zaplombowanych worków z dokumentami do niszczenia - konwój
  naszej firmy
- niszczenie dokumentów w profesjonalnych niszczarkach
- nagrywanie procesu niszczenia na życzenie Klienta
- wystawianie certyfikatu zniszczenia
- możliwość obecności Kienta podczas procesu niszczenia

WARIANT WYKORZYSTUJĄCY SYSTEM POJEMNIKÓW LUB SZAFEK OBEJMUJE:
- dostarczenie i zaplombowanie pustych pojemników lub szafek w siedzibie Klienta
- wymiana pojemników lub szafek według ustaleń wynikających z zawartej
  umowy poprzez protokolarny odbiór pełnych pojemników i pozostawienie pustych
- usługi transportowe od i do naszej firmy  
- zniszczenie dokumentów z pojemników lub szafek
- nagrywanie procesu niszczenia na życzenie Klienta
- wystawienie certyfikatu zniszczenia
- możliwość obecności Klienta przy procesie niszczenia

pojemnik na dokumenty gotowy do zaplombowania
paleta z dokumentami do zniszczenia

WARIANT WYKORZYSTUJĄCY ODBIORY PALETOWE OBEJMUJE:
- odbiór dokumentów od Klienta
- pakowanie dokumentów na palety lub do big-bag (worki o pojemności 300-700 kg)
- plombowanie załadowanego samochodu lub big-bagów w obecności Klienta
- usługi transportowe w zaplombowanych samochodach do miejsca niszczenia
- proces niszczenia dokumentów
- wystawianie certyfikatu zniszczenia
- nagrywanie procesu niszczenia na życzenie Klienta
- możliwość obecności Klienta w trakcie procesu niszczenia

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego