FMJ - BEZPIECZNA KOPIA czyli bezpieczeństwo naszych danych - Firma Michułka Jerzy Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

FMJ - BEZPIECZNA KOPIA czyli bezpieczeństwo naszych danych

BEZPIECZNA KOPIA czyli bezpieczeństwo naszych danych

bezpieczna kopia - nosniki danych
bezpieczne dane w sejfie

     OPIS USŁUGI:

  • Nośniki danych przechowywane są w specjalnej szafie pancernej. Kluczem do szafy dysponują jedynie osoby upoważnione ze strony naszej firmy oraz osoby upoważnione ze strony Klienta.

  • Osobami upoważnionymi do dostępu do przechowywanych nośników są te, które zostały umieszczone na wykazie stworzonym przez obydwie strony.

  • Klucz do szafy pancernej,  który posiada nasz Klient jest kluczem zapasowym, używanym tylko w sytuacjach awaryjnych. Jest on zabezpieczony poprzez umieszczenie w bezpiecznej kopercie, która dodatkowo zostaje zaplombowana przez Klienta.

  • Klucze do poszczególnych szaf są kluczami wymiennymi i także są przechowywane  w odrębniej szafie pancernej.

  • Nasza firma prowadzi rejestr pobrań kluczy.

  • Na zlecenie Klienta, pracownicy naszej firmy będą odbierać protokolarnie z siedziby Zleceniodawcy określoną ilość nośników danych przekazanych do przechowywania (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Klienta)

  • Nośniki będą przewożone w zamkniętych walizkach metalowych przez uprawnionych pracowników Firmy Michułka Jerzy.

  • W przypadkach awaryjnych ( w sobotę lub niedzielę, a także w inne dni wolne od pracy) Klient zapotrzebowanie na udostępnienie przechowywanych nośników zgłasza e-mailem oraz dodatkowo SMSem lub telefonem pod wskazany przez naszą firmę numer telefonu. W takiej sytuacji Zleceniobiorca ma 16 godz. od terminu otrzymania wiadomości na dostarczenie Zleceniodawcy nośników.

  • Dla ułatwienia obsługi przechowywanych kopii danych Zleceniobiorca stworzy ich spis.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego