FMJ - ARCHIWIZACJA - porządkowanie i przygotowanie akt - Firma Michułka Jerzy Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

FMJ - ARCHIWIZACJA - porządkowanie i przygotowanie akt

ARCHIWIZACJA - porządkowanie i przygotowanie akt

dokumenty do archiwizacji

Po wykonaniu archiwizacji nasz Klient otrzymuje uporządkowaną dokumentację z pełną ewidencją.
Prace wykonywane są z należytą starannością zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Akta są zabezpieczone w odpowiednio  przystosowanych pudełkach archiwizacyj-
nych  i profesjonalnie oznaczone.

   ZAKRES PRAC ARCHIWIZACYJNYCH:

- uporządkowanie akt poprzez przyjęcie
   odpowiedniej klasyfikacji aktowej
   kategorii A, B i BC
- uformowanie chronologiczne, tematyczne
   poszczególnych jednostek (segregatorów,
   teczek, pudeł archiwalnych, itp.)
- oznaczanie teczek poprzez umieszczanie
   na wierzchniej stronie :
 # nazwy instytucji i komórki, w której
   akta powstały
 # znaku i tytułu akt według wykazu,
   względnie odtworzenie tytułu teczek
   zgodnie z jej   zawartością aktową
# przy aktach kategorii B-również terminu
   jej przechowywania
- spakowanie do pudeł archiwizacyjnych
- sporządzenie ewidencji akt w postaci
   spisów zdawczo-odbiorczych;

- wydzielenie (brakowanie) z archiwum akt
   kategorii BC, których okres przechowy-
   wania minął wraz ze sporządzeniem spisu
   tych akt
- przekazanie uporządkowanego archiwum
   wyznaczonemu pracownikowi firmy Klienta
   oraz przekazanie informacji o sposobie
   korzystania z uporządkowanych akt
- sporządzenie protokołu zdawczo -
   odbiorczego
- po zakończeniu archiwizacji i wydzieleniu
   akt do brakowania wykonujemy usługę
   niszczenia akt wybrakowanych
- na potrzeby archiwizacji akta umieszczone
   są w pudełkach archiwalnych, archiboxach,
   dostarczonych przez Klienta, bądź, zgodnie
   z umową, przez  naszą firmę

  Przygotowujemy również dokumenty do
  przekazania do Archiwum Państwowego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego